TVD 120133991128

SHAKIRA

Geburtsdatum
17.12.2016

Sexe
FBesitzer 1)
Metrailler Johann

Züchter
Metrailler Johann

1) Aktueller oder bei geschlachteten Tieren der letzte Besitzer


Resultate

CHEMEUILLE - 2022

Rang Kategorie Besitzer
10 Kühe Metrailler Johann

Hérens Arena - 2022

Rang Kategorie Besitzer
5 3. Kategorie Metrailler Johann