05.12.2019

Alpe Gspon : Rangliste 2019

Die Rangliste 2019 ist folgende:

2. Canel Otto Abgottspon

2. Livana Stallung Greechi Williner Zurbriggen Abgottspon

2. Luna Stallung Greechi Williner Zurbriggen Abgottspon

4. Türkis Stallung Greechi Williner Zurbriggen Abgottspon

5. Lolita Otto Abgottspon

6. Taiga Christine und Silvan Abgottspon