TVD 120139585406

TYPHON

Geburtsdatum
20.09.2018

Sexe
FBesitzer 1)
Frossard Frères Par Frossard Alain

Züchter
Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste

1) Aktueller oder bei geschlachteten Tieren der letzte Besitzer


Resultate

Orsières Cat. 1-5 - 2022

Rang Kategorie Besitzer
4 Erstmelken Frossard Frères Par Frossard Alain